СОФИИ, ЦЕНТРА
СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ 96

ПРОДАДЕНО! Жилое здание в центре София - Софроний Врачански 96


The building was COMPLETELY SOLD!

 
ПРОДАДЕНО!
ЧЛЕН БОЛГАРСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ
Къщата е направена от тухли, а домът се гради от хората, които живеят в него

SOFIA PROJECT ltd.
гр. София 1606, Болгария
Бул. Македония 15, Партер

+359 2 852 4261

+359 885 510 358