За нас

СТРОИТЕЛНА и ИНВЕСТИЦИОННА компания СОФИЯ ПРОДЖЕКТ ООД традиционно предлага оптимални инженерни, правни и финансови решения във всички сфери на бизнеса в България.


Усилията и инвестициите ни са насочени предимно в сферата на недвижимите имоти и строителството. СОФИЯ ПРОДЖЕКТ ООД  извършва самостоятелно цялостен продукт: намира и закупува подходящи терени за строителство, изгражда цялостна концепция за реализиране на инвестицията, оптимално проектиране, осигуряване на необходими разрешителни от държавни и общински органи, качествено изпълнение на всички видове СМР и довършителни работи, инвеститорски (инженерен и финансов) контрол по време на инвестицията, въвеждане в експлоатация и реализация на инвестиционния проект на крайни клиенти. Всичко споменато, в съвкупност, гарантира сигурността на инвестицията и успеха на започнатото.

През годините, марката СОФИЯ ПРОДЖЕКТ ООД  се превърна в синоним на опит, коректност, качество, гаранция и надеждност за правилна инвестиция в недвижими имоти на Вашите спестявания, в интересните времена, в които живеем.

НАШИЯТ ЕКИП

Ние знаем, че успехът на всяка мисия се дължи най-вече на личностни качества, мотивация и стремеж към съвършено изпълнение и на най-малкия детайл от общо поставената цел. Затова и екипът на СОФИЯ ПРОДЖЕКТ се състои от инженери, юристи и икономисти, завършили водещите Университети в България и доказали своя професионализъм на оперативно, тактическо и ръководно ниво в България и чужбина.

СТРОИТЕЛСТВО

СОФИЯ ПРОДЖЕКТ извършва организация и цялостно изпълнение  на строителния проект /Пълен инженеринг/. Изключително стриктно се спазват изискванията на проекта и системно се контролира качеството на извършеното. Модерната техника и професионалната организация дават възможност за изпълнение на целия спектър от строителни дейности, свързани с изграждането на обекта - нулев цикъл, груб строеж, покривно-изолационни и довършителни работи. Оборудване и обзавеждане. Предаване и въвеждане в експлоатация на строежите. Гаранционно и следгаранционно обслужване.

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Строително предприемачество – закупуване на терени, проектиране. Финансиране на строителството и контрол. Строителство на жилища, офиси, търговски обекти и др. и продажбата им. Сграден мениджмънт – охрана, поддръжка и почистване на сградите.

НИЕ ТЪРСИМ

СОФИЯ ПРОДЖЕКТ търси да закупи или обезщети парцели, за жилищно строителство, в централни и южни райони на гр. София. Ако имате предложения, моля кликнете върху следния бутон и попълнете формуляра:

 
ЧЛЕН НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СОФИЯ ПРОДЖЕКТ ООД
гр. София 1606
Бул. Македония 15, Партер

+359 2 852 4261

+359 885 510 358