Търсим парцел

Данни за парцела
Град: *
 
Район:
Точен адрес:
Площ на терена:
Предполагаемо РЗП:
Брой собственици:
Данни за собственика на парцела (Посредника)
Име и фамилия: *
 
Телефон за връзка:
E-mail: *
Факс:
Време за контакт:
Допълнителни характеристики на парцела
 Вид на обекта:
Други особености:
Претенции на собствениците
Обезщетение:
Обезщетение в площ:
Обезщ. в апартамент:
Оборотни жилища:
Други претенции:
Допълнителна информация:
 

СОФИЯ ПРОДЖЕКТ ООД
гр. София 1606
Бул. Македония 15, Партер

+359 2 852 4261

+359 885 510 358